Portal technologii Apple

Wprowadzenie do programowania IOS

Dowiedz się jak używać Xcode i API systemu IOS11. Poznając podstawy projektowania i budowania aplikacji dla systemu iOS.

KOD KURSU: APL-DEV-200-PL
CENA: 2745,- PLN BRUTTO
Czas trwania: 3 dni

Kurs zgodny z programem „IOS API Introduction”

Cel kursu

Po ukończeniu kursu  uczestnicy będą:

 • Wiedzieć, jak używać Xcode do pisania kodu Swift w aplikacjach mobilnych
 • Znać podstawowe wzorce projektowe wykorzystywane w IOS
 • Znać podstawowe frameworki API iOS11.

Na tym szkoleniu uczestnicy poznają szczegółowo realizowane zagadnienia.

Szkolenie jest skierowane do

 • Programiści
 • Architekci oprogramowania
 • Konsultanci ds. technologii

Wymagania wstępne

 • Podstawowe wiadomości dostępne w artykułach „Wstęp do programowania urządzeń Apple” i „App Store dla developera”
 • Znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (w tym zmienne, logika, klasy, obiekty, napisy)
 • Znajomość podstaw języka Swift (lub ukończenie szkolenia Development in Swift 4)

Tematyka szkolenia

 • Podstawy Interface Builder
  • Dowiesz się, jak pracować w Interface Builder, dodawać elementy na widoki i pracować z tymi elementami w kodzie
 • Wyświetlanie danych
  • Tworzenie aplikacji, dodawanie etykiet i zdjęć za pomocą Interface Builder
 • Kontrola działania
  • Używanie Interface Builder do budowy UI aplikacji.
  • Tworzenie akcji i referencji do obiektów, pisanie podstawowego kodu.
 • Automatyczne układy.
  • Poznasz podstawy Auto Layout, używanego do tworzenia precyzyjnie zaprojektowanych interfejsów użytkownika.
 • Segmenty i kontrolki nawigacyjne
  • Dowiesz się, jak używać segmentów do przejścia z jednego kontrolera widoku do drugiego, jak definiować relacje pomiędzy kontrolerami widoku oraz w jaki sposób kontrolery nawigacyjne mogą pomóc w zarządzaniu scenami, które wyświetlają powiązaną lub hierarchiczną zawartość
 • Kontrolki paska tabulacji
 • Cykl życia kontrolera widoku
 • Budowanie prostych przepływów aplikacji
 • Anatomia Aplikacji i cykl życia aplikacji
  • Poznasz cyklu życia i hakach uczestników do logiki w miarę poruszania się aplikacji w każdym stanie.
 • Kontroler widoku modelu
  • Dowiedz się, jak porządkować pliki, struktury i klasy w formie wzorca zwanego Model-View-Controller (Przeglądaj-kontroler)
 • Widoki tabeli
  • Poznaj podstawy tworzenia widoków tabel w aplikacji iOS.
  • Dowiesz się, jak dostosować widok tabeli do własnych komórek, dynamicznie wstawiać i usuwać komórki, używać statycznych widoków tabeli do prezentowania formularzy lub innych statycznych list, a także pozwalać użytkownikowi na przesuwanie w celu usunięcia komórek
 • Zapisywanie danych
  • Dowiesz się, jak pracować z danymi za pomocą NSCoding, protokołu zapisywania plików do katalogu dokumentów aplikacji.
  • Poznasz zasady pracy z systemem plików
 • Współpraca z siecią WWW: HTTP i URLSession
  • Nauczysz się podstawowych zasad wysyłania i odbierania danych internetowych, jak działają adresy URL i jak pobierać dane do użytku w Twojej aplikacji.
 • Serializacja JSON
  • Dowiesz się, jak czytać i zapisywać pliki formatu JSON.
  • Poznasz podstawy serializacji danych do tego formatu.
 • Współbieżność w systemie iOS
  • Poznasz podstawy pracy z wątkami i kolejkami.
 • MapKit I CoreLocation
  • Poznasz podstawy pracy z frameworkiem MapKit
  • Nauczysz się korzystać z danych geolokacyjnych
  • Nauczysz się tworzyć własne mapy i adnotacje
  • Nauczysz się tworzyć regiony i reagować na ich modyfikacje.
 • Core Data
  • Sposoby przechowywania danych w iOS
  • Model przechowywania danych Core Data
  • Pobieranie i uaktualnianie danych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.