Portal technologii Apple

Basic Swift development for SpriteKit

Od Playground do pierwszej gry dla systemu iOS

KOD KURSU: APL-DEV-400-PL
CENA: od 430,75 PLN BRUTTO
Czas trwania: 2 dni

Cel kursu

Po ukończeniu kursu "Introduction to iOS SpriteKit" uczestnicy będą:

 • Znać podstawy języka Swift oraz podstawowe konstrukcje API systemu iOS.
 • Znać podstawy frameworku SpriteKit.

Szkolenie jest skierowane do

 • Programiści
 • Architekci oprogramowania
 • Konsultanci ds. technologii
 • Osoby początkujące

Wymagania wstępne

 • Podstawowe wiadomości dostępne w artykułach "Wstęp do programowania urządzeń Apple" i "App Store dla developera"
 • Mile widziana znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (w tym zmienne, logika, klasy, obiekty, napisy)

Tematyka szkolenia

 • Narzędzia programistyczne Xcode
  • Symulatory sprzętu Apple
  • Konfiguracja i instalacja środowiska programistycznego
  • Tworzenie projektu
  • Podstawy debugowania i testowania projektu
  • Korzystanie z urządzeń
  • Portal developerski Apple
 • Podstawy programowania w języku Swift
  • Typy stałe i zmienne
  • Funkcje, zakresy, bloki kodu
  • Przekazywanie wartości
  • Klasy i obiekty
  • Wytyczne programowania Apple
 • Interfejsy użytkownika
  • Rodzaje kontrolek UIKIt
  • Grafika w UIKit
  • Podstawy pozycjonowania kontrolek UKit z wykorzystaniem AutoLayout
  • Funkcje obsługi dotyku (UIGestureRecognizers, akcje)
 • Obsługa danych
  • Podstawowe wzorce projektowe w ekosystemie Apple
  • Korzystanie z systemu plików iOS
  • JSON i jego parsowanie (Codable i Decodable)
 • Grafika w SpriteKit
  • Pozycjonowanie elementów SpriteKit
  • Akcje i animacje w SpriteKit
  • Funkcje obsługi dotyku
  • Tworzenie sceny w edytorze graficznym
 • Fizyka i interakcje
  • Ciała i maski
  • Zachowanie elementów
  • Interakcje między elementami
 • Logika gry
  • Podstawowe wzorce projektowe związane z przechowywaniem gry i stanów gry
  • Elementy GameplayKit
 • Multimedia w grze
  • Efekty świetlne w SpriteKit
  • Efekty cząsteczkowe w SpriteKit
  • Dźwięk i multimedia w grze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.